דילוג לתוכן העיקרי

אחריות תכשיטי, שעונים ומשקפי שמש

אחריות תכשיטי PANDORA

CITYTIME ישראל מעניקה אחריות לתכשיטי PANDORA במשך שנה אחת מיום הרכישה ובכפוף להוכחת קנייה. האחריות מכסה פריטים אשר יש בהם פגם בייצור או בעיה בשיבוצים. במסגרת האחריות CITYTIME ישראל תעניק על פי בחירתה:

תיקון הפריט/החלפת הפריט הפגום (בתמורה להשבת הפריט הפגום) / החזר כספי. בנוסף,  אנו מציעים ללקוחותינו שירות תיקונים בתשלום ללא מגבלת זמן מיום הרכישה לנזקים אשר הינם ברי תיקון. בנוסף לאמור לעיל  CITYTIMEישראל אינה מתחייבת לתקן, להחליף או לזכות את הלקוח במקרה בו הפריט הפגום )לכאורה( אינו נמצא בידי הלקוח ו/או לא מוחזר לחברה לצורך בדיקתו. בדיקת המוצר/תיקון המוצר לא יעלו על 90 יום מיום הגעת הפריט למשרדינו. אחריות התכשיטים מתייחסת למוצרי PANDORA בלבד ואינה כוללת נזקים שנגרמו לתכשיטים מסיבה כלשהי אשר אינה נובעת מפגם בייצור. מובהר כי האחריות כאמור אינה חלה במקרה של תאונה, נפילה, שפשוף, ענידה יחד עם תכשיטים שאינם תכשיטי PANDORA וכד'. מובהר כי השימוש בתליונים (צ'ארמס) שאינם של PANDORA עלול לגרום נזק לצמיד. כמו-כן מובהר כי התרחבות עצמאית של צמידי PANDORA ו/או סיבוב חוליות הצמיד לכיוון הנגדי אינם נחשבים לפגם בייצור ולא יכללו תחת האחריות המוענקת. האחריות לא תחול על מקרה של שבר בצמיד. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האחריות כן תחול על מקרה של תזוזת התושבות ממקומות ו/או ניתוק של הסוגר ממקומו. התעקמות טבעות אינה מוגדרת כפגם בייצור ולכן אינה בגדר באחריות. מובהר כי אין לחשוף את תכשיטי PANDORA לחומרים כימיים או תנאי סביבה קיצוניים אשר עלולים לשנות את מראהו של הצמיד. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי אין לחשוף את תכשיטי פנדורה למי בריכה, מי ים, ג'קוזי, ספא, מרחצאות, נוזל לניקוי כסף, מלחים, כלור, חומרי ניקוי, אקונומיקה, תכשירים רפואיים המגבירים זיעה, תכשירים קוסמטיים וכד'.

כמו כן, האחריות לא תחול על מקרים פרטניים כמו שמפורטים תחת הכותרת "תכשיטי PANDORA – חומרי גלם, אחריות ותחזוקה".

 

אחריות DIAMONFIRE

 CITYTIMEישראל מעניקה אחריות לתכשיטי DIAMONFIRE במשך שנה אחת מיום הרכישה ובכפוף להוכחת קנייה. האחריות מכסה פריטים אשר יש בהם פגם בייצור או בעיה בשיבוצים. במסגרת האחריות  CITYTIME ישראל תעניק על פי בחירתה:

תיקון הפריט/החלפת הפריט הפגום (בתמורה להשבת הפריט הפגום) / החזר כספי. בנוסף לאמור לעיל החברה אינה מתחייבת לתקן, להחליף או לזכות את הלקוח במקרה בו הפריט הפגום (לכאורה) אינו נמצא בידי הלקוח ו/או לא מוחזר לחברה לצורך בדיקתו. בדיקת המוצר/תיקון המוצר לא יעלו על 90 יום מיום הגעת הפריט למשרדינו.

 

אחריות שעונים

CITYTIME ישראל מעניקה אחריות למותגי השעונים בהתאם להגדרות היצרן וכנגד הצגת תעודת אחריות מקורית של חברת CITYTIME ישראל בלבד / בכפוף להוכחת קנייה.

תוקף אחריות עבור הסוללה הינו 12 חודשים מיום הרכישה.

תוקף אחריות עבור המנגנון הינו 24 חודשים מיום הרכישה.

האחריות אינה כוללת פגמים בשעון הנובעים משימוש פוגעני, הזנחה, רשלנות, פגיעות (כגון: שריטות, מכות, ריסוק, זכוכית שבורה, פגיעה בציפוי וכו׳), חדירת מים באופן שאינו תואם את התקן והמלצת היצרן, בלאי של הרצועות ושימוש בלתי סביר בשעון.

פתיחת מנגנון השעון באופן עצמאי ו/או טיפול בשעון ע״י גורמים שאינם מורשים ו/או מוסמכים ע״י CITYTIME ישראל תביא לביטול האחריות .

 

אחריות תכשיטי Buddha To Buddha

CITYTIME ישראל מעניקה אחריות לתכשיטי Buddha To Buddha במשך שנה אחת מיום הרכישה ובכפוף להוכחת קנייה. האחריות מכסה פריטים אשר יש בהם פגם בייצור או בעיה בשיבוצים. במסגרת האחריות   CITYTIMEישראל תעניק על פי בחירתה:

תיקון הפריט/החלפת הפריט הפגום )בתמורה להשבת הפריט הפגום( / החזר כספי. בנוסף לאמור לעיל החברה אינה מתחייבת לתקן, להחליף או לזכות את הלקוח במקרה בו הפריט הפגום (לכאורה) אינו נמצא בידי הלקוח ו/או לא מוחזר לחברה לצורך בדיקתו. בדיקת המוצר/תיקון המוצר לא יעלו על 90 יום מיום הגעת הפריט למשרדינו.

 

אחריות תכשיטי TOMMY HILFIGER       

CITYTIME ישראל מעניקה אחריות לתכשיטי TOMMY HILFIGER במשך שנה אחת מיום הרכישה בכפוף להוכחת קנייה. האחריות מכסה פריטים אשר יש בהם פגם בייצור או בעיה בשיבוצים. במסגרת האחריות  CITYTIMEישראל תעניק על פי בחירתה:

תיקון הפריט/החלפת הפריט הפגום (בתמורה להשבת הפריט הפגום) / החזר כספי. בנוסף לאמור לעיל החברה אינה מתחייבת לתקן, להחליף או לזכות את הלקוח במקרה בו הפריט הפגום (לכאורה) אינו נמצא בידי הלקוח ו/או לא מוחזר לחברה לצורך בדיקתו. בדיקת המוצר/תיקון המוצר לא יעלו על 90 יום מיום הגעת הפריט למשרדינו.

 

אחריות משקפי שמש KOMONO

CITYTIME ישראל מעניקה אחריות לשנה אחת מיום הרכישה על כל משקפי השמש של KOMONO ובכפוף להוכחת קנייה. האחריות מכסה מקרים בהם מדובר על פגם שמקורו בתהליך הייצור. יובהר, כי האחריות אינה כוללת שחיקה ו/או בלאי טבעי של החומר בין אם משימוש רגיל ובין אם משימוש שאינו תקין וגרם לפגם במוצר.

במסגרת האחריות, CITYTIME ישראל תעניק על פי בחירתה: תיקון הפריט/החלפת הפריט הפגום (בתמורה להשבת הפריט הפגום) / זיכוי.

במידת הצורך, בדיקת המוצר/תיקון המוצר לא יעלו על 90 יום מיום הגעת הפריט למשרד.

אחריות תכשיטי PANDORA

CITYTIME ישראל מעניקה אחריות לתכשיטי PANDORA במשך שנה אחת מיום הרכישה ובכפוף להוכחת קנייה. האחריות מכסה פריטים אשר יש בהם פגם בייצור או בעיה בשיבוצים. במסגרת האחריות CITYTIME ישראל תעניק על פי בחירתה:

תיקון הפריט/החלפת הפריט הפגום (בתמורה להשבת הפריט הפגום) / החזר כספי. בנוסף,  אנו מציעים ללקוחותינו שירות תיקונים בתשלום ללא מגבלת זמן מיום הרכישה לנזקים אשר הינם ברי תיקון. בנוסף לאמור לעיל  CITYTIMEישראל אינה מתחייבת לתקן, להחליף או לזכות את הלקוח במקרה בו הפריט הפגום )לכאורה( אינו נמצא בידי הלקוח ו/או לא מוחזר לחברה לצורך בדיקתו. בדיקת המוצר/תיקון המוצר לא יעלו על 90 יום מיום הגעת הפריט למשרדינו. אחריות התכשיטים מתייחסת למוצרי PANDORA בלבד ואינה כוללת נזקים שנגרמו לתכשיטים מסיבה כלשהי אשר אינה נובעת מפגם בייצור. מובהר כי האחריות כאמור אינה חלה במקרה של תאונה, נפילה, שפשוף, ענידה יחד עם תכשיטים שאינם תכשיטי PANDORA וכד'. מובהר כי השימוש בתליונים (צ'ארמס) שאינם של PANDORA עלול לגרום נזק לצמיד. כמו-כן מובהר כי התרחבות עצמאית של צמידי PANDORA ו/או סיבוב חוליות הצמיד לכיוון הנגדי אינם נחשבים לפגם בייצור ולא יכללו תחת האחריות המוענקת. האחריות לא תחול על מקרה של שבר בצמיד. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האחריות כן תחול על מקרה של תזוזת התושבות ממקומות ו/או ניתוק של הסוגר ממקומו. התעקמות טבעות אינה מוגדרת כפגם בייצור ולכן אינה בגדר באחריות. מובהר כי אין לחשוף את תכשיטי PANDORA לחומרים כימיים או תנאי סביבה קיצוניים אשר עלולים לשנות את מראהו של הצמיד. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי אין לחשוף את תכשיטי פנדורה למי בריכה, מי ים, ג'קוזי, ספא, מרחצאות, נוזל לניקוי כסף, מלחים, כלור, חומרי ניקוי, אקונומיקה, תכשירים רפואיים המגבירים זיעה, תכשירים קוסמטיים וכד'.

כמו כן, האחריות לא תחול על מקרים פרטניים כמו שמפורטים תחת הכותרת "תכשיטי PANDORA – חומרי גלם, אחריות ותחזוקה".

 

אחריות DIAMONFIRE

 CITYTIMEישראל מעניקה אחריות לתכשיטי DIAMONFIRE במשך שנה אחת מיום הרכישה ובכפוף להוכחת קנייה. האחריות מכסה פריטים אשר יש בהם פגם בייצור או בעיה בשיבוצים. במסגרת האחריות  CITYTIME ישראל תעניק על פי בחירתה:

תיקון הפריט/החלפת הפריט הפגום (בתמורה להשבת הפריט הפגום) / החזר כספי. בנוסף לאמור לעיל החברה אינה מתחייבת לתקן, להחליף או לזכות את הלקוח במקרה בו הפריט הפגום (לכאורה) אינו נמצא בידי הלקוח ו/או לא מוחזר לחברה לצורך בדיקתו. בדיקת המוצר/תיקון המוצר לא יעלו על 90 יום מיום הגעת הפריט למשרדינו.

 

אחריות שעונים

CITYTIME ישראל מעניקה אחריות למותגי השעונים בהתאם להגדרות היצרן וכנגד הצגת תעודת אחריות מקורית של חברת CITYTIME ישראל בלבד / בכפוף להוכחת קנייה.

תוקף אחריות עבור הסוללה הינו 12 חודשים מיום הרכישה.

תוקף אחריות עבור המנגנון הינו 24 חודשים מיום הרכישה.

האחריות אינה כוללת פגמים בשעון הנובעים משימוש פוגעני, הזנחה, רשלנות, פגיעות (כגון: שריטות, מכות, ריסוק, זכוכית שבורה, פגיעה בציפוי וכו׳), חדירת מים באופן שאינו תואם את התקן והמלצת היצרן, בלאי של הרצועות ושימוש בלתי סביר בשעון.

פתיחת מנגנון השעון באופן עצמאי ו/או טיפול בשעון ע״י גורמים שאינם מורשים ו/או מוסמכים ע״י CITYTIME ישראל תביא לביטול האחריות .

 

אחריות תכשיטי Buddha To Buddha

CITYTIME ישראל מעניקה אחריות לתכשיטי Buddha To Buddha במשך שנה אחת מיום הרכישה ובכפוף להוכחת קנייה. האחריות מכסה פריטים אשר יש בהם פגם בייצור או בעיה בשיבוצים. במסגרת האחריות   CITYTIMEישראל תעניק על פי בחירתה:

תיקון הפריט/החלפת הפריט הפגום )בתמורה להשבת הפריט הפגום( / החזר כספי. בנוסף לאמור לעיל החברה אינה מתחייבת לתקן, להחליף או לזכות את הלקוח במקרה בו הפריט הפגום (לכאורה) אינו נמצא בידי הלקוח ו/או לא מוחזר לחברה לצורך בדיקתו. בדיקת המוצר/תיקון המוצר לא יעלו על 90 יום מיום הגעת הפריט למשרדינו.

 

אחריות תכשיטי TOMMY HILFIGER       

CITYTIME ישראל מעניקה אחריות לתכשיטי TOMMY HILFIGER במשך שנה אחת מיום הרכישה בכפוף להוכחת קנייה. האחריות מכסה פריטים אשר יש בהם פגם בייצור או בעיה בשיבוצים. במסגרת האחריות  CITYTIMEישראל תעניק על פי בחירתה:

תיקון הפריט/החלפת הפריט הפגום (בתמורה להשבת הפריט הפגום) / החזר כספי. בנוסף לאמור לעיל החברה אינה מתחייבת לתקן, להחליף או לזכות את הלקוח במקרה בו הפריט הפגום (לכאורה) אינו נמצא בידי הלקוח ו/או לא מוחזר לחברה לצורך בדיקתו. בדיקת המוצר/תיקון המוצר לא יעלו על 90 יום מיום הגעת הפריט למשרדינו.

 

אחריות משקפי שמש KOMONO

CITYTIME ישראל מעניקה אחריות לשנה אחת מיום הרכישה על כל משקפי השמש של KOMONO ובכפוף להוכחת קנייה. האחריות מכסה מקרים בהם מדובר על פגם שמקורו בתהליך הייצור. יובהר, כי האחריות אינה כוללת שחיקה ו/או בלאי טבעי של החומר בין אם משימוש רגיל ובין אם משימוש שאינו תקין וגרם לפגם במוצר.

במסגרת האחריות, CITYTIME ישראל תעניק על פי בחירתה: תיקון הפריט/החלפת הפריט הפגום (בתמורה להשבת הפריט הפגום) / זיכוי.

במידת הצורך, בדיקת המוצר/תיקון המוצר לא יעלו על 90 יום מיום הגעת הפריט למשרד.